Enlunda bussdepå

När SL flyttar sin bussdepå från Ekerö centrum till en ny plats passar de, med vår hjälp, på att bygga en större och mer modern serviceanläggning rustad för en framtida utökad kollektivtrafik.

Vi har under flera års tid jobbat med komplett serviceanläggning för bussar. Bussdepån ligger på södra Färingsö, inom Ekerö kommun. Serviceanläggning kommer att inrymma cirka 80 bussar och även innehålla verkstadslokaler, tvätthallar, personalutrymmen och godsmottagning för bussar. Området inrymmer även personalparkering med cirka 70 parkeringsplatser. Vi har fokuserat på att skapa en bra och effektiv arbetsplats med en effektiv logistik.

Uppdraget har bestått av utformning, gestaltning och projektering av uppställningshall, verkstad, tvätthall och administration. Vi har jobbat med samordning med övriga teknikområden, logistik, underlag till myndigheter, operatörer och beställare. Vi har tagit fram logistikkoncept, skisser, visualiseringar, programhandling, bygglov och förfrågningsunderlag.

Beställare:Trafikförvaltningen, SLL
Plats:Färingsö, Ekerö Kommun
Skede:Skiss
Programhandling
Förfrågningsunderlag
Bygglov
År:2015-2018