Fränsta simhall

Ombyggnation av simhall, omklädningsrum, gym samt kafé.

En stor del av Sveriges äldre simhallar har behov av omfattande renoveringar och hotas ibland av rivning. Höga kostnader för nybyggnation och omfattande renoveringar är ofta ett faktum. Fränsta simhall var i dåligt skick med en pool där betongen vittrat sönder. Fasaden var delvis rutten och ett helhetsgrepp behövde tas för att rädda simhallen.

Bassängen har ersatts med en ny pool i rostfritt stål, något som har räddat den befintliga bassängen från att rivas. Ny fasad och samtliga invändiga material har bytts ut. Byggnaden har fått ett nytt kafé samt anpassats med hiss. Nya barnpooler och bubbelpool har också tillkommit.

Arkitektarbetet har genomförts med närvaro under byggtiden och i dialog med Ånge kommun. Den totala projektbudgeten har en förhållandevis låg prislapp på omkring 35-40 mkr.

Beställare:Ånge kommun
Plats:Ånge kommun
Skede:Skiss, Bygglov, Bygghandling
År:2018-2021