City Hotell Örebro

Invändig renovering och ombyggnation av City hotell

Beställare:Frälsningsarmén
Plats:Örebro kommun
Skede:Skiss, bygglov, Bygghandling
År:2011-2012