Strömsund sporthall

Sporthall för innebandy

Innebandyhall med omkädningsrum, kafé och platsbyggd läktare i trä. Hallen bärs upp av limträbalkar och väggarna är klädda med träpanel med absorbenter I springor.

Beställare:Atacus
Plats:Strömsund kommun
Skede:Skiss, Bygglov, Bygghandling
År:2017-2018