Utökad depåkapacitet Högdalen
Uppställningshallar, klottersaneringshall och verkstad

Stockholms läns landsting (SLL) ansvarar för tunnelbanans utbyggnad och planerar att bygga ut tunnelbanan med 19 km nya spår och elva nya stationer. Utbyggnaden ställer krav på ökad kapacitet för verkstadsplatser, servicespår och uppställningshallar i Stockholmsregionens depåer.

Vi på Ahnborg Arkitekter arbetar som arkitekt för förändringsarbetet av Högdalsdepån. I arbetet ingår bl. a. en ny verkstad anpassad för modernare fordon, nya byggnader för städ, service, sanering och uppställning av fordon. Vi ingår i en konsultgrupp som leds av WSP, där vi på Ahnborg Arkitekter är arkitekt - teknikansvarig för arkitektur, för alla depåbyggnader över mark inom Högdalsdepåns område.

I projektet har vi tillämpat ett hållbarhetsmedvetet och resurseffektivt arbetssätt, bäst exemplifierat av att bärande konstruktioner i de flesta av byggnaderna gjorts i trä istället för stål eller betong.

Beställare:Förvaltning för utbyggd Tunnelbana
Plats:Högdalsdepån, Bandhagen
Skede:Utredning,
Programhandling
Systemhandling
Bygglov
Förfrågningsunderlag
Bygghandling
År:2016-pågående