Pumpstation Frihamnen

För att kunna försörja nya kunder i området kring frihamnen med fjärrkyla behöver systemet kompletteras med en ny pumpstation.

Utformning och gestaltning av en ny pumpstation är kritiskt för att kunna erhålla bygglov och nödvändiga tillstånd från markägare. Arbetet omfattar att studera olika lokaliseringar. Projektet fick bygglov slutet av 2019, efter granskning hos Stockholm stads skönhetsråd. Byggnaden är placerad på prickad mark inom nationalstadsparken på Gärdet. Arbetet bestod även av samordning med kommunens plan- och bygglovhandläggare.

Beställare:Stockholm Exergi
Plats:Stockholm Kommun
Skede:Bygglov och förfrågningsunderlag
Utredningsskiss
Placering
År:2019-2020