Barkarby Bussterminal
En ny bytespunkt med anslutning till tunnelbana

Knutpunkten i Barkarby kommer bestå av tunnelbanestation, pendeltågstation, regional-tågsstation samt bussterminal på ca 7000 kvm. Vi har tagit fram systemhandling för bussterminalen.

Vårt arbete med Barkarby Bussterminal har innefattat bland annat skissframställning och placeringsarbete av olika terminalutföranden i samverkan med omkringliggande aktörer (Trafikverket/Regionaltåg, FUT/Tunnelbana, Sagax/Bostäder).Arbetet har även innefattat systemhandlingsprojektering och planeringsstudie av resenärsmiljö och förarlokaler.

Den tillgängliga ytan för bussterminalen är begränsad så noggranna studier av körspårsmallar och hållplatslägen har genomförts för att få till effektivast möjliga resenärsmiljö med en tydlig och intuitiv logistik för resenärerna.

Under arbetet med Barkarby byssterminal har terminalen bearbetats och vuxit fram utifrån analys och konsekvensbedömmning av körspårstudier och med en förståelse för bland annat tider för tomgångskörning och gångtider för förare. Terminalen har utformats med stöd av VGU, RiGata och RiBussterminal.

Terminalen ligger delvis under bjälklaget till ett nytt bostadshus och stort fokus har även legat på att skapa en trygg och bekväm miljö för både resenärer och personal. Konceptlösning för väderskkydd, undertak samt beklädnad av väggar och pelare har tagits fram för att ge bussterminalen en egen identitet och samtidigt samstämma med intilliggande resenärsmiljöer.

Beställare:Trafikförvaltningen, SLL
Plats:Barkarby, Järfälla Kommun
Skede:Skiss
Koncept
Gestaltning
Systemhandling
År:2018-2020