Saltsjöbanans likriktarstationer

Som ett led i upprustningen av Saltsjöbanan byggs fem stycken nya likriktarstationer som matar banan med ström.

Vi har tagit fram en utformning med valmat tak, i likhet med befintliga historiska stationshus, som bygger vidare och förstärker banans identitet. Utformningen har även präglats av önskemål från förvaltning på klotteravskräckande fasader. Vi har tagit fram skiss, bygglov, illustrationer och underlag till förfrågningsunderlag.

Beställare:Trafikförvaltningen, SLL
Plats:Nacka Kommun
Skede:Skiss
Bygglov
Underlag för projektering
År:2014-2016