Tvärbanans Kistagren
Delsträcka: hållplats, bro och bana

Tvärbanans Kistagren är en förlängning av tvärbanans Solnagren.

Kistagrenen är tänkt att utformas så att den får en egen identitet som tydligt ansluter till tidigare tvärbaneutbyggnader. Kistagrenen ska framstå som ett modernt, tryggt, säkert och miljövänligt transportmedel, där den sammanhållna gestaltningen varit viktig i såväl stationer som teknikbyggnader. Vi har arbetat med två deluppdrag - delsträcka 2 och teknikbyggnader. Vi har i deluppdrag - delsträcka 2, arbetat med utformningen av en av Kistagrenens 1 km långa delsträckor med hållplatser, broar, murar och tråg.

Beställare:SL AB
Plats:Kista
Skede:Gestaltning- och utformningsprogram
År:2011-2012