Tvärbanans Kistagren
Teknikbyggnader

Vi har i detta uppdrag arbetat med gestaltning och utformning av ställverk och teknikskåp för el, signal och tele till Kistagrenens.

Ambitioner har bl.a. varit att hitta ett sätt att utforma snygga, tåliga, yt- och kostnadseffektiva teknikbyggnader och skåp. Byggnaderna ska klara höga krav gällande vandalism, klotter och förvaltning, men samtidigt få en tilltalande gestaltning.

Beställare:SL AB
Plats:Bromma till Sollentuna
Skede:Gestaltning och utformning
År:2011-2012