Vårt hållbarhetsarbete

I vårt arbete med att skapa miljöer och bidra till samhällets utveckling förstår vi vikten av ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi vill verka för ett samhälle som är hållbart och vi tror att vi kan påverka - främst genom vilka projekt vi väljer och hur vi väljer att arbeta i dem, men även genom de val vi gör i den interna verksamheten.

För oss som företag innebär det att vi behöver ha ett holistiskt perspektiv där vi ser till ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. I vårt samarbete med beställare och konsulter vill vi medvetandegöra miljöfrågor och ta initiativ och uppmuntra till att hållbara lösningar väljs. För att möjliggöra att långsiktigt hållbara och effektiva lösningar väljs krävs förståelse för de ekonomiska strukturer som i praktiken ofta styr projekten och den förståelsen har vi.

Vi vill motsvara våra kunders förväntningar och krav och parallellt arbeta för att göra skillnad där vi kan göra skillnad. Vi överväger noga vilken effekt våra val av material och utformning har på miljöpåverkan och energieffektivitet, samtidigt som vi är kostnadsmedvetna. Vår arkitektur skapas med människan i fokus och med målet att skapa en god mötesplats eller arbetsplats för alla potentiella besökare eller brukare.

Vi är mån om att hålla oss uppdaterade mot omvärlden och löpande utveckla vår kompetens och våra metoder för att skapa hållbar arkitektur och samhällsbyggnad. Vi jobbar efter ett kvalitets- och miljöledningssystem som är kopplat till kraven i SS EN ISO 9001 och SS EN ISO 14001 och vi följer upp och reviderar våra kvalitets- och miljömål årligen.